Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 april 2017

Duizenden kankerpatienten onnodig aan de chemo!

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE!          HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT! 

Chemotherapie wordt volkomen onnodig toegediend aan duizenden patiënten met hormoongevoelige borstkanker. Dat geldt voor bijna de helft (46 procent) van alle patiënten binnen Europa met een diagnose 'vroege borstkanker'. Volgens de huidige richtlijnen komen zij in aanmerking voor chemotherapie.

Tot deze onthutsende conclusie komen onderzoekers van het Nederlandse kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam. Bedoeld als celdodende medicatie vergroot ’chemotherapie’ hun levenskansen niet. Lees hier verder in ondermeer Telegraaf.

 ....         .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.              ...

Ton Claessen (71), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en dit weblog.
.
.   ........  .......,... .  .. ....    . ......LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 april 2017   .          .             .. ............   .

12 september 2016

Protocol voor de natuurlijke genezing van kanker!

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
Chemotherapie, bestraling en chirurgie zijn de enige vormen van therapie die be-spreekbaar zijn in de reguliere gezondheidszorg. Honderdduizenden doden vallen er door deze behandeling(en) en slechts 3 tot maximaal 6% van de patiënten met kanker overleven dat! Zo begint de nieuwe column van Dr. Roel Veldhuizen op..... Orjana.

Dr Roel is ruim 40 jaar werkzaam geweest als patholoog anatoom met als specialisatie kanker. Nadat hij met pensioen ging, keerde hij de mainstream medische wereld de rug toe en stapte over naar de natuur als manier om te genezen en gezond te blijven. Zijn column gaat deze keer over een natuurlijke manier om kanker te lijf te gaan, een heus protocol. En ook een waarschuwing voor al die mensen die denken dat chemotherapie het enige is dat hen kan redden. Dr. Roel gaat verder op... Niburu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRÉ HARTEL BOEK 'DOODMOE VAN KANKER'!


Andre Hartel (ken hem persoonlijk, zie info/foto's linkerbalk) kreeg in 2010 diagnose terminaal longkanker. Tumor in beide longen met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Weigerde resoluut de aangeboden chemotherapie en kreeg met alternatieve therapieën zijn kanker de baas. Is sinds 2012 fulltime bezig met alles over deze aandoening.

In 2014 initiator van een kliniek voor mensen met kanker. Leest medische publicaties, onderzoekt therapieën en mogelijkheden. Houdt zich bezig met patiëntenbegeleiding, geeft voordrachten, deelt kennis via zijn website en nieuwsbrieven. Nu zijn eerste boek! Eén van zijn vele missies. Niet enkel kennisoverdracht, maar vooral ook hoop en vertrouwen schenkend aan diegenen die zijn “opgegeven”.


De cijfers liegen er niet om. Het aantal mensen met kanker (en andere “welvaarts-ziekten”) neemt helaas schrikbarend en in rap tempo toe. De reguliere gezond-heidszorg, heeft gedurende decennia, nog steeds geen oplossing gevonden, ondanks miljarden aan onderzoek.  Althans niet voor patiënten met uitgezaaide kanker.


In dit boek een overzicht van alle zaken die naar het idee van de auteur belangrijk zijn bij behandeling/begeleiding van kanker. Zuurstof, ketogeen dieet, mineralen, bewe-ging, water, ldn, thc en meer. Omdat je kanker (en andere ziektes) veelzijdig dient aan te pakken. Voor meer informatiewww.kankerbehandelen.nl en zijn FACEBOOK.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIM HUPPES EN.. LICHTTHERAPIE BIJ KANKER!

Dr. drs. Wim Huppes (ken hem persoonlijk, zie info/foto's linkerbalk) en lichttherapie bij kanker. Meer op deze video (You Tube, 29 november 2016).


Immuniserend lichttherapie voor kanker is effectief en betaalbaar. Het is zo simpel om toe te passen dat vaak om artsen heen gewerkt kan worden. De behandeling kan het leven redden van de meeste (8 miljoen) kankerpatienten die elk jaar sterven. Zie: http://www.tippingpoint4cancer.com/ en/of zijn website en/of zijn.. facebook.

Wim genas (DCA) zichzelf (2008) van dodelijke prostaatkanker! Lees hier verder.

Kankers verdwijnen als... je ze doorzeeft met  (rood) licht! Lees verder.
Kanker behandelen en boek 'Het Instituut' (Huppes-Kemp). Lees meer.

 PERSBERICHT (FANTASTISCH) DR. WIM HUPPES!                         (update 9 december 2016)

Foute beslissing Tuchtcollege maakt kankergeneesmiddel (lichttherapie) onmiddelijk beschikbaar! Delft, 8 december 2016. Zie persbericht verder op zijn FACEBOOK en/of: http://www.tippingpoint4cancer.com/nieuws-2/ Aanvullende informatie ook hierboven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDERE INFORMATIE DIE VAN BELANG KAN ZIJN.

Kankerpatiënten doen (video)verslag  van genezing (Moermantherapie). Zie.. HIER.  

Nieuwe kankermedicijnen: Er kwamen in tien jaar 53 nieuwe kankermedicijnen bij. Gemiddeld bieden ze de patiënt 3,4 extra levensmaanden (absurd)!! Lees verder.

Zie hoe een GcMAF behandeling kankercellen doodt. Klik hier. 
Waar kan ik goede wietolie (THC) kopen? Lees hier verder.
Kanker behandelen, de andere zijde. Lees verder. Kanker is  te genezen! Lees verder.

Zeven redenen waarom kanker is toegenomen! Lees verder. De  ware geschiedenis van chemotherapie en het farmacheutische monopoli! Lees verder.

Voeding (verkeerde) en gezondheid onlosmakelijk verbonden,  bron van veel, zoniet alle, lichamelijke ellende! Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is,... UW EIGEN HANDEN! Lees meer.

Top tien voedingsmiddelen in de strijd tegen kanker. U vindt ze hier.
Cannabis versus kanker. Honderd (100) wetenschappelijke onderzoeken! En nog meer!

....         .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.               ...

Ton Claessen (71), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en dit weblog.
.
.........  .......,...   .    .. ............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 21 januari 2017   .       .             .... .............

10 februari 2016

Nederland bij de hoogste kankersterftes in Europa!!

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!

Nederland heeft de twijfelachtige eer aan de top (2e) te staan van landen met de hoogste kankersterfte in de EU! In Nederland is dat ruim 1 op de 3 mensen! 

Alleen in Slovenië sterven er relatief meer mensen aan kanker, zo blijkt uit
cijfers die Eurostat, woensdag 3 februari 2016 heeft bekendgemaakt. Roeme-nië, Litouwen, Bulgarije hebben het laagste aandeel kankersterftes in de EU. Jaarlijks overlijden bijna 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, ruim 700.000 mannen en 570.000 vrouwen. Het is voor 1 op 4 doodsoorzaak nummer een! 

Veel mensen geloven nog dat de stijging makkelijk te verklaren is doordat we steeds ouder worden, maar onderzoek laat duidelijk zien dat kanker ook steeds vaker bij jonge mensen voorkomt. Volgens cijfersoverkanker.nl neemt het aantal kankergevallen steeds meer toe in Nederland en soms zien we zelfs een verdubbeling ten opzichte van 1990. Wat is de oorzaak? Lees hier verder.

CDA-EuroparlementariërAnnie Schreijer-Pierik wil weten waarom er in Neder-land meer mensen sterven aan kanker dan in andere Europese landen. In Ne-derland overlijdt ruim dertig procent aan kanker, het hoogste percentage in de EU na Slovenië. Volgens de Europarlementariër zijn het "alarmerende cijfers".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VROEGER KWAM KANKER NAUWELIJKS VOOR!
We kunnen er lang en breed over discussieren, maar kanker is een ziekte van deze tijd en neemt langzamerhand epidemische vormen aan! We weten misschien niet veel dingen zeker over kanker, maar wel dat deze ziekte pas na de industriele revolutie echt voor komt. Dit betekent dat kanker een ziekte is die 100 % door de mens zelf is/wordt veroorzaakt!  Lees verder.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helft onderzoek kankerbehandelingen is frauduleus!
Tot meer dan de helft van de wetenschappelijke onderzoeken naar chemotherapie en andere kankerbehandelingen zijn frauduleus, of hebben een element in zich dat tot doel heeft, de therapieën meer voordelig te doen lijken, dan ze werkelijk zijn. Dit hebben leidende medisch-wetenschappelijk onderzoekers uitgevonden.. Lees hier verder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strijden tegen kanker is strijden tegen de farmaceutische maffia, of.. hoe de mensheid al decennia wordt bedrogen!

Lees hier verder (Niburu, maart 2016)  en/of SPIEGELBEELD (kankerspecial, april 2015).

Na de Tweede Wereldoorlog is er werkelijk op ieder wetenschappelijk gebied een enorme vooruitgang geboekt, behalve als het gaat over kanker! Nog steeds worden behandelmethoden uit de beginjaren gehanteerd, namelijk chirurgie, radiotherapie en de grootverdiener, tevens meest schadelijke voor de mens.. chemotherapie! Lees verder.

Ondanks talloze onderzoeken die aantonen dat kanker met behulp van natuurlijke mid-delen, zoals cannabis (CBD) is te genezen, worden deze door de reguliere wetenschap volkomen genegeerd.

Volgens de EU overlijden jaarlijks 400.000 mensen vroegtijdig (ondermeer longkanker!) als gevolg van luchtvervuiling! Lees hier verder.

Waarom zijn er juist in Nederland / Slovenie  (nummer 1 en 2 in EU) zoveel doden door kanker!? Bekijk deze satelietfoto van Europa maar eens, waarop heel duidelijk de luchtvervuiling in Nederland / Slovenie te zien is. 

In 2010 is bij bijna 100.000 mensen kanker vastgesteld. Dat is een stijging van 36 % ten opzichte van 2000 blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Lees verder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media weigerden explosieve kanker-docu uit te zenden! 
THE TRUTH ABOUT CANCER!
Dit jaar zullen bijna acht miljoen mensen sterven aan de gevolgen van kanker. In de documentairereeks ‘The Truth About Cancer’ wordt geclaimd dat de waarheid over kanker verborgen wordt gehouden. De mainstream media weigerden de documentaire uit te zenden en dus hebben de makers besloten de reeks vanaf 12 april 2016 gratis online te zetten. In de documentaire worden volgens de makers effectieve manieren besproken om kanker te verslaan. Lees en/of kijk hier verder,  danwel op faceboek. 

IN DE DOCUMENTAIRE ONDERMEER:
1) Hoe de oorspronkelijke chemo gebaseerd was op mosterdgas dat in de wereldoorlogen werd gebruikt! 2) De schokkende waarheid over de betrokkenheid van farmaceutische bedrijven bij de bouw van concentratiekampen Auschwitz, Dachau en Birkenau! 3) Hartverscheurende verhalen over artsen die vernederd en kapotgemaakt zijn omdat ze ontdekten hoe ze kanker konden genezen! 4) Kinderen die tegen hun wil chemotherapie moesten ondergaan! 5) Bewijs dat corruptie en angst worden gebruikt om kankerpatiënten tot slaaf te maken!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schokkend rapport insiders medische-wereld! Lees meer! 
De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, ze verzwijgen bij-werkingen, kopen artsen om en infiltreren nascholingen. Ze corrumperen pa-tiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijd-schriftredacties via ghostwriters! Lees hier verder(Prof. Peter Gøtschke).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Goede doelen (velen) zorgen vooral goed voor zichzelf!!
Veel van de conventionele kankeronderzoek-organisaties doen hun best om de indruk te wekken dat ze op zoek zijn naar de genezing van kanker, maar in feite zijn ze daar helemaal niet in geïnteresseerd!!! Het gaat niet om patiënten maar om patenten!!! Lees het gehele artikel.... hier verder!!!

Over KWF en vergelijkbare instellingen hoeven we weinig woorden vuil te maken; schandalige gang van zaken, het zijn kankergezwellen op zich die alsmaar blijven voortwoekeren!! Lees hier verder.

Omvangrijke fraude bij Nederlandse goede doelen, verdachten blazen de aftocht! Lees verder (23 april 2016). 

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.               ...

Ton Claessen (70), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en dit weblog.
.
.........  .......,... .         .. ............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 16 juli 2016   .         .                .... .............

26 december 2015

Kankers verdwijnen als..... je ze doorzeeft met licht!

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!

Dr. drs. Wim Huppes (internist) over lichttherapie bij kanker. Klik hier voor zijn website.

Je kunt niet goed meer slikken. Help! De diagnose valt tegen. Het blijkt slokdarmkanker en ongeneselijk. De rampen stapelen zich nu snel op. Ik zou namelijk lichttherapie willen aanbevelen, maar de Inspectie laat deze behandeling niet in zijn kracht komen. Lichtbak-ken dringen slechts een paar millimeter in de kanker door. Zelfs dure lasers slaan enkel putjes. Tranen springen in mijn ogen, want kankers verdwijnen als je ze doorzeeft met licht. Lees verder artikel Spiegelbeeld (april 2015) en/of... hier (lezing 28 november 2015).

Dr. drs. Wim Huppes is Internist, Filosoof, Biotechnoloog, MBA en publiceerde als co-lumnist voor het Financieele Dagblad en ZNetwerk, ook is hij auteur van het boek 'We zijn de Klos'  (onbetaalbaar wordende zorgstelsel) en 'Het Instituut' (Huppes-Kemp) over verbijsterende waarheid zorgstelsel. Hij genas zichzelf van..... dodelijke prostaatkanker.

Zie hier video (You Tube, 29 november 2016). Wordt vervolgd....   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Instituut is opgedragen aan (wijlen) drs. H.J. (Henk) Trentelman, de langst overleven-de opgegeven kankerpatient (zie deze video) en auteur van het boek Chemo? Of kan ik zelf kiezen? Henk is ook mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpa-tienten (WWK) met als doelstelling therapievrijheid voor deze patienten. Het Instituut is geselecteerd voor presentatie in Hollywood (zie filmscript). Zie videopresentatie boek.

                                       NOG MEER ZEER LOVENSWAARDIGE INITIATIEVEN                                  

ONAFHANKELIJKE WEBSITES BETREFFENDE VOEDING, GEZONDHEID, KANKER EN MEER.
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus ge-zondheid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken. Aanbevolen.
.

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.               ...

Ton Claessen (70), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen?  webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com en..... dit weblog. 
.
.........  .......,... .  ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 01 december 2016.    .  .     .... ..............

15 juni 2015

Diamant, het nieuwe centrum kankerbehandelingen.

 OUDE NIEUWE MEDIA -  MEER DOSSIERS RECHTERZIJDE  -  CHEMO IS WAARDELOOS!
VOEDING.. EN VERVUILING.. EEN BRON VAN VEEL, ZONIET ALLE DENKBARE ELLENDE!
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE         HIER EEN SCHOKKEND OVERZICHT! 

HET FANTASTISCHE INITIATIEF
Dr. Henk Fransen is bezig een behandelcentrum te creëren waar mensen met kanker die dat wensen de beste aanvullende behandelingen kunnen krijgen die wereldwijd voor handen zijn. Dit centrum zal de naam Diamant dragen. In het centrum wordt op basis van onderzoek (medisch dossier, vragenlijsten, haar-, bloed-, urine- en speekseltesten) met de cliënt gezocht naar de beste combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Het reguliere gedeelte van het programma wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alter-natieve gedeelte in centrum Diamant.  Lees verder...  
.
HET PROBLEEM BIJ ZEER VELEN
Mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behande-ling zoeken raken op het internet vaak in de war van alle informatie. Zij hebben behoefte aan betrouwbare, begrijpelijk uitgelegde informatie die is gescreend door deskundigen
.
DE ZOEKTOCHT NAAR GENEZING 
Ook  is/komt er een GRATIS youtube-serie waarop de beste alternatieve behandelingen van kanker die wereldwijd voorhanden zijn worden besproken. Op elke youtube is een deskundige aan het woord die eenvoudig uitlegt wat een behandeling inhoudt, hoe je hem kunt toepassen, waar je op moet letten, of je de behandeling mag combineren met een reguliere behandeling, waar je hem kunt krijgen, hoeveel die kost, etc. Alle informa-tie wordt op een voor leken begrijpelijke manier verwoord en is GRATIS toegankelijk voor iedereen die dat wil. Lees hier verder en/of breng een bezoekje aan zijn........ FACEBOOK.
.
Op deze manier kunnen mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatieve behandeling zoeken, snel makkelijk en veilig op weg worden geholpen.
.
DEEL (sociale media) deze geweldige en moedige initiatieven van Henk Fransen zoveel als mogelijk, want hij bewandelt, mijns inziens, een pad  waarop velen al verschrikkelijk lang zaten te wachten! Henk bravo en wat mij betreft een staande ovatie en een nobel-prijs. Dit onovertroffen initiatief financieel ondersteunen/doneren kan/mag en moet ook:                                           http://henkfransen.nl/crowdfunding/
Ik/wij en vele anderen zouden graag zien dat er sprake is van één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt ten dienste van de patiënt.'

                                       NOG MEER ZEER LOVENSWAARDIGE INITIATIEVEN                                  

ONAFHANKELIJKE WEBSITES BETREFFENDE VOEDING, GEZONDHEID EN MEER.
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over ge-zond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding versus ge-zondheid, wetenschappelijk onderbouwd door vele duizenden onderzoeken Aanbevolen.
.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezondheidsproblemen bij ruim 95% wereldbevolking! 

Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 op de 20 mensen (4,3 %) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes. Lees verder...
.
Helft Nederlandse bevolking lijdt aan een of meerdere chronische ziekten! Lees verder. .

Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een internationale analyse!! Lees verder (maart 2013).

Waarom we koolhydraatloos zouden moeten eten. Lees verder.
.

Meeste medicijnen werken niet: slechts 4% effectief..!!

De rest is gebaseerd op blind geloof en vertrouwen. Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die bij hen niet werken. Bij 57% is er geen enkel effect of zijn er zelfs nadelige gevolgen (bijwerkingen)! De reguliere geneeskunde beroept zich op het feit dat het een ‘evidence-based’ vak is, maar de meeste onderzoeken waarop artsen hun therapie baseren zijn door marketingafdelingen gemanipuleerd.
.
Tot deze vernietigende conclusies is een onderzoeksteam en het ‘British Medical Jour-nal’ (BMJ) gekomen, die samen zo’n 2500 geneesmiddelen en geneeskundige behan-delingen onderzochten. Lees hier verder.
                                                                
                                                               Wordt vervolgd......

....        .....Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!.              ...

Ton Claessen (69), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com 
.
.........  .......,... .  ..............LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 5 oktober 2015.    .  .     ......  ................